Şan kursu İzmir tarafından hazırlanan yazımızda  sesin ortaya çıkmasını sağlayan organları inceleyerek bu organları tanımaya çalışacağız. Sesimizi doğru kullanabilmek için ilk olarak sesin nasıl ortaya çıktığını yani sesin nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu organları bilmeniz sizin için son derece önemlidir zira bu organları doğru kullanabilmeniz sesiniz kalitesini son derece arttıracaktır.

Tüm şan kurslarında ve şan derslerinde sıklıkla üzerinde durulması gereken bir konu olan sesin oluşumu şan dersi müfredatında ilk öğretilecek bilgiler kısmında yer almaktadır. Bu konuların doğru bir şekilde bilinmesi şan dersinin sağlıklı gelişimi açısından son derece önemlidir.

Sesi oluşturan organların genel bir adı vardır. Bu organlara genellikle ses aletleri veya ses aygıtı denmektedir. Bu ses aletleri şu şekildedir, damak, diş, dil, çene ve gırtlak. Bu organlar sesimizin oluşmasını sağlar. Zira şan kursunda bu ses aletlerinin kullanımı gösterilmektedir ve her şan dersinin müfredatında bulunması gerekmektedir.

Sesi doğru kullanıp koruyabilmeniz için bu ses aletlerini kesinlikle iyi tanıyıp iyi kullanmanız gerekmektedir. Bunun dışında sesi oluşturan anatomik yapının da iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu anatomik yapı içerisinde diyafram, akciğerler, ses telleri, ağız, burun ve burun boşlukları gibi önemli unsurlar bulunmaktadır.

Sesin meydana gelişini daha ayrıntılı inceleyelim. Şimdi sesin oluşmasında önemli olan unsurların görevini teker teker ele alalım. Akciğer havanın depolandığı yerdir. Akciğerde ki havanın yukarı itilerek ses tellerini ulaşmasını sağlayan şey diyaframın ta kendisindir. Bu sebeple diyafram nefesi son derece kalitelidir. Ses tellerinde form kazanan hava sesleri oluşturur. Oluşan bu sesleri ise ilk paragrafta bahsettiğimiz ses aletleri ile efekt ederek sesin oluşumunu sağlıyorsunuz.

Sesinizi doğru kullanmak ve doğru korumak için sesinizi oluşturan organları iyi bilmeniz gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için şan kursumuza başvurabilirsiniz.