İnsan sesi eğitilebilen bir sestir. Eğitim sonucunda sesin kontrol altına alınması, onu daha doğru ve güzel kullanmasını sağlamıştır. İnsan sesi, dünya üzerinde kontrol altına alarak kullanabileceğiniz en doğal ses biçimidir. Ses, ses tellerinin titreşmesi ile oluşan frekanslar sayesinde oluşur. Bu frekansları doğru olarak biçimlendirme ise şarkı söylemeyi doğurur. Yani doğru bir eğitimle sesinizi eğiterek ve kontrol altına alarak doğru sesleri verip sesinizi güzelleştirebilir ve geliştirebilirsiniz. Şan derslerinde konuyla ilgili gerekli bilgi verilmektedir.

İnsanoğlu tarihinde kullanabilidiği en eski ses kendi sesidir. İnsanın varoluşundan bu yana ilk çağlardan itibaren insanlar müzik için kendi seslerini kullanmışlardır.İnsan sesleri ses telleri aracalığıyla oluşmaktadır. Bu ses telleri karekteristik olup insana özgüdür.Ses Telleri, Ses gırtlak içinde ,ses dudakları aracılığıyla üretilir. Bu ses dudaklarına ses telleri denir.Her insanın sesi belirli dönemlerinde değişmektedir. Bu değişimin en bariz olanı ergenlik döneminde gerçekleşmektedir. Bu yüzden ses eğitimini doğru dönemde almak önemlidir.

Ortalama bir insan sesi, yaklaşık 1.5 oktav iken, eğitimli şarkıcılarda ve kişilerde bu aralık, 3 – 3.5 oktava kadar çıkabilmektedir. Bu standartların üstüne çıkabilen ender kişiler mevcud olabilir. İnsan sesleri erkeklerdeen kalın ses olan bas Bas,basie tenor arasında bariton ve en ince ses olan tenor. Kadınlarda ise en kalın ses Alto, onun aşağısında mezzosoprano ve en ince ses sopranodur

Sonuç olarak deneyimli şan eğitmenleri ile doğru bir şan dersi ile sesinizi doğru kullanmayı öğrenebilirsiniz fakat sesinizin değişmesi söz konusu değildir, sesiniz karakter olarak aynı kalır fakat sesinizi doğru kullanmayı, doğru notalardan şarkı söylemeyi öğrenebilirsiniz. Şan derslerinin amacı sesinizi doğru kullanmayı öğretmektir.