Şan eğitiminden beklentiler genellikle sesin güzelleşmesi, sesin değişmesidir

Fakat şan dersi size sesinizin değişmesini vaadetmez. Şan eğitiminin amacı sesin doğru kullanımıdır. Güzel ses kavramı tamamen görecelidir, kimisi için Pavarottinin sesi güzelken, kimisi için Zeki Müren’in kimisi için de her hangi bir solistin sesi daha güzeldir. Güzel kavramı belli kıstaslar dışında göreceli bir kavramdır ve güzel dediğiniz sese sahip kişilerin hepsi de seslerini doğru olarak kullanmayı bilen kişilerdir.

Peki “şan eğitimi alan herkesin sesi güzelleşir mi?”.

Şan eğitimi size sesinizi doğru kullanmanızı öğreteceği için elbetteki sesiniz dışarıya daha güzel duyulacaktır. Herkesin farklı bir ses rengi vardır ve bu ses rengi doğuştan gelir, eğitim almak bu ses rengini değiştirmez, bu sesi kullanmayı öğretir. Şan eğitimi sesinize nefesinize hakim olmayı öğretir.

Şan dersleri sırasında Nefes Egzersizleri, Esneme Egzersizleri, Duruş Teknikleri, Diksiyon Çalışmaları yapılmaktadır ve bu çalışmalar sesinizin kullanımı konusunda yol gösterici ve yardımcı olmaktadır.